STALL OG FJØS
EFFEKTIVT LANDBRUK TRENGER GODT LYS I et moderne landbruk er det høye krav til effektivitet. Det krever en gjennomtenkt belysningsløsning, hvor for eksempel lysplasseringen ikke må innvirke på ventilasjonen i bygget.   Lyset i en stall eller fjøs påvirker dyrenes ve og vel. Forskning viser at riktig lys bidrar til bedre helse og bedre produksjon blant dyrene. Samtidig som dyrenes velferd skal iva...
TEKNISKE ROM
EFFEKTIV OG ØKONOMISK BELYSNING I tekniske rom stilles det få, men klare krav til belysningen. Brukerne skal kunne se alle detaljer helt tydelig, så de kan arbeide sikkert og effektivt. Samtidig skal løsningen være økonomisk fornuftig, både i innkjøp og i drift.   Det vil i mange tilfelle være smart å installere en bevegelsesstyrt løsning, slik at lyset automatisk tenner når det er aktivitet i rom...
LAGERROM / BOD
LETT Å FINNE   Belysningen i et lagerrom skal først og fremst være funksjonelt. Brukerne har typisk bruk for å finne eller plassere noe i en fart – og for å komme videre med andre gjøremål.   Derfor er automatisk styring den riktige løsningen i mange tilfeller. Med en bevegelsessensor tennes lyset automatisk, når en person kommer inn i rommet, og slukkes igjen, når rommet er forlatt igjen. Det ...
TOALETTER OG GARDEROBER
ENKEL OG EFFEKTIV BELYSNING Belysningsløsninger på toaletter, garderober og andre sanitære rom skal først og fremst gi et godt og effektivt lys.   Brukerne skal kunne orientere seg og teknikere og rengjøringspersonell skal kunne utføre sitt arbeid uten problemer. Det er sjeldent bruk for avanserte installasjoner. Fokuset er rettet mot enkle og energieffektive løsninger som gir et godt lys og dess...
OMRÅDEBELYSNING
OVERBLIKK, TRYGGHET OG STEMNING  Belysningens design og kvalitet er av stor betydning i områdene rundt virksomheter, offentlig bygg, utdanningsinstitusjoner og lignende.   En gjennomtenkt belysningsløsning hjelper ansatte, kunder og andre brukere med å finne sikker vei om morgen, middag og kveld. Den gir trygghet for alle døgnet rundt.   Samtidig skaper lys en hyggelig atmosfære hvis lysfargen og ...
SENGESTUER / SYKEROM
LYS SOM FØLGER SYKESTUENS DØGNRYTME Belysningen i sykestuer skal være fleksibel. Lyset skal være behagelig for pasientene, samtidig som det skal være godt lys til å kunne utføre oppgavene som skal gjøres. Det krever en lysløsning som følger døgnrytmen.   Moderne LED-belysning har alle de innstillingsmuligheter det er bruk for på moderne sykestuer. Det er armaturer med ”Kelvin change”, som gjør det...
OPERASJONSROM
BELYSNING AV BESTE KVALITET I operasjonsrom er lyskvaliteten alfa og omega, den minste feilbedømmelse kan ha store konsekvenser. Legene skal kunne jobbe sikkert, hurtig og presist.   Kun det beste lyset er godt nok Lyset skal gjengi alle detaljer krystallklart og med korrekte farger. Kun det beste lyset er godt nok, og det skal velges armaturer med omhu.   I tillegg til høy lyskvalitet, skal arma...
PARKERINGSOMRÅDER
BELYSNING SOM SKAPER TRYGGHET Parkeringsplasser er ofte store områder, hvor belysningen skal gi god oversikt og trygghet for alle som ferdes der.   En godt designet belysningsløsning gjør det lettere å orientere seg. Den tåler all slags vær og temperaturer. Den skaper også trygghet for alle som ferdes i området etter mørkets frembrudd.   Belysning av parkeringsplassen skal være flott og økonomis...
STORKJØKKEN
HER ER LYS IKKE BARE LYS  På kjøkkenet er det svært viktig med godt lys. Det skal jobbes med presisjon og ofte i et høyt tempo – og i farten skal råvarenes farger kunne bedømmes knivskarpt.   En feil fargenyanse på en råvare kan være en indikasjon av at den ikke er frisk og derfor ikke må brukes til matlagningen. Derfor er lysets evne til å gjengi farger helt korrekt avgjørende – dette gjelder i ...
UNDERSØKELSESROM
PERFEKT LYS TIL DIAGNOSEN Der stilles store krav til lyskvaliteten i helsesektoren. Det handler ikke kun om å ha nok lys, men om å ha den riktige belysning til de viktige oppgavene helsepersonellet skal utføre.   Moderne LED-løsninger gir en lang rekke muligheter som helsesektoren kan ha stort utbytte av.   I undersøkelsesrom er et klart lys med perfekt fargegjengivelse et ufravikelig krav. Legen...
VEIBELYSNING
LYS SOM SKAPER TRYGGHET OG GIR GOD DRIFTSØKONOMI Godt tilrettelagt veibelysning handler om sikkerhet, trygghet og økonomi.   Bilister, syklister og fotgjengere skal kunne orientere seg lett for å redusere risikoen for uhell. Særlig i knutepunkter er det viktig med godt lys og nok lys – for eksempel i veikryss, fotgjengerfelt og rundkjøringer.   Belysningen skal også bidra til å skape et trygt milj...
BOLIG UTENDØRS
DET GODE OG HYGGELIGE UTENDØRSLYSET Lys spiller en viktig rolle i og rundt boligen og skal være en kilde til hygge og god stemning.   Utendørsbelysningen skal gjøre ferdselen i uteområdet rundt boligen sikker. Innkjørsel og gangarealer rundt boligen bør være godt opplyst for sikker ferdsel. Det kan også være praktisk å installere en bevegelsessensor som automatisk tenner lyset når man nærmer sig....
BUTIKKBELYSNING
GODT LYS FREMMER SALGET   Belysningen i en butikk har en stor effekt på salget. Med en god lyssetting kan det skapes en behagelig stemning som tiltrekker kunder og får dem til å oppholde seg lenge i butikken.   Utover å skape en god atmosfære skal butikkbelysningen presentere varene fra deres beste side og gjengi korrekte farger. Du har kanskje stått i en butikk og hatt problemer med å se om trøy...
VERKSTEDER
FAGFOLK KREVER DET BESTE LYSET Belysningen har avgjørende betydning for arbeidet i et verksted. Her arbeider dyktige fagfolk med utfordrende arbeidsoppgaver som krever god lyskvalitet.   Et godt verksted skal ha god belysning Lysets evne til å gjengi farger riktig er av stor betydning. Ansatte skal kunne bedømme farger på råmaterialer, maskiner, produkter og lignende med stor nøyaktighet for å sik...
DEKORATIV PARK & STI
TRYGT, ROBUST OG STEMNINGSFULLT Belysning av park og sti skal oppfylle en rekke formål: - funksjonalitet - robusthet  - økonomi   Lyset skal naturligvis gjøre det lett å orientere seg. Samtidig skal lyset ha en dekorativ og trygghetsskapende virkning, så alle kjenner det komfortabelt å oppholde seg i miljøet.   Robust og energieffektiv parkarmatur Som all annen utendørs belysning stilles det sam...
IDRETT OG SPORTSPLASSER
DET ER PÅ BANEN ENERGIEN SKAL BRUKES Det er ofte motstridende krav når lysløsninger til utendørsarenaer og idrettsplasser skal planlegges.   På den ene side skal lyset være så effektivt og av så høy kvalitet som mulig, slik at idrettsutøverne kan trene og konkurrere uten problemer etter mørkets frembrudd. På den andre side er det ofte bebyggelse i nærheten av sportsanlegget, og det er naturligvis...
Yrkesfaglig undervisning i skole
PRESISJON KREVER PERFEKT LYS   Lyset har en viktig funksjon for alle skoleelever, spesielt for elever innen yrkesfag.   Fargegjengivelsen i undervisningslokalene for matlaging må ha høy kvalitet så råvarenes farge kan bedømmes riktig. På samme måte skal belysningen i lokaler hvor det undervises i billedkunst, musikk, dans eller håndarbeider være gjennomtenkt. Også her er det av stor betydning at b...
FASADE
LYS SOM FREMHEVER FASADEN En god belysning av fasaden er viktig av mange årsaker. Et godt fasadelys bidrar til trygg og sikker ferdsel rundt bygget på alle tider av døgnet.   Samtidig skaper et riktig designet lys en stemning omkring bygget som bidrar til å skape et godt bilde av den virksomhet, skole eller sykehus som er bak fasaden.     Fasadebelysning til alle slags klima Det er naturligvis ...
KONTOR OG MØTEROM
DEN PERFEKTE KONTORBELYSNINGEN Lyskvaliteten har en stor betydning for arbeidsevnen. Det gjelder særlig for kontor- og møtelokaler.                 Finn de riktige armaturene til kontor I kontorlokaler skal lyset både være klart og komfortabelt. Man skal tydelig kunne se detaljer på den tekniske tegningen og det med liten skrift i avtalen som skal signeres. Og man skal kunne arbeide på dataskjerm...
Gang & Fellesarealer
OVERBLIKK OG SIKKERHET   På steder hvor mange mennesker ferdes daglig og skal kunne finne frem, må belysningen oppfylle en rekke spesielle krav.   Gang- og fellesarealer på skoler, sykehus, i butikker og andre virksomheter skal være belyst slik at det ikke bare gir sikker ferdsel, men også bidrar til en god atmosfære og gjør det lett å orientere seg. Sammen med skilting skal belysningen hjelpe men...