0
ARMATURER I DIN PRODUKTLISTE

PRODUKTSERIER (0)

ØVRIGE (0)

Produkter (0)

Download:
LAST NED MATERIAL:

Skansen Aktivitetsenter - nytt aktivitetstilbud i Alta

Prosjekt Skansen Aktivitetsenter Alta
Kunde X5 Elektro AS v/ Ingemund Mjøen
Solar kontakt Eirik Hansen
Resultat LED belysning for aktivitet og læring

Et aktivitetssenter for mennesker med kognitiv og/eller fysisk funksjonsnedsettelse, samt personer med autismespekterforstyrrelser.

Senteret har fellesområder med torg/allrom, kantine, gymsal og sanseavdeling. Videre er det en aktivitetsavdeling (3 baserom) og en arbeidsavdeling. På arbeidsavdelingen er det  vaskeri, verksted, vedproduksjon, kunst og forming og IKT/kommunikasjonsarena.

Senteret har åpent mandag til fredag, inkludert enkelte ettermiddager/kvelder. De ansatte jobber turnus i samarbeid med noen botiltak. Dette for at brukerne av senteret skal få færrest mulig ansatte å forholde seg til i sin hverdag.

Den nyeste LED belysningen er tilpasset de ulike områdene. I noen områder er det viktig med god belysning styrke for å kunne gjøre alle oppgaver og aktiviteter på en god og trygg måte. I andre områder er trivsel og avslappning kanskje viktigere.

Ønsker hjelp til et prosjekt? Klikk på kontakt til høyre:

Solar Norge A/S

Solar Norge A/S er en del av Solar-konsernet, som er en av Nord-Europas ledende sourcing- og service selskaper. Solar Norge A/S tilbyr en lang rekke produkter innenfor elektro og er en av Norges ledende og mest moderne virksomheter innenfor sitt felt. Solar Norge har hovedkontor og sentrallager på 25.000 kvadratmeter i Gardermoen Industriområde, like ved hovedflyplassen. Vi har 21 salgsavdelinger og 19 Drive-In i hele Norge.

Solar Norge A/S skal dekke våres kunders behov og gjennom Solar Light selges unike lysløsninger.

Besøk Solar Norge sin nettside Solar Norge