0
ARMATURER I DIN PRODUKTLISTE

PRODUKTSERIER (0)

ØVRIGE (0)

Produkter (0)

Download:
LAST NED MATERIAL:

Nytt LED lys Kvala - Fv 47

Prosjekt Kvala - Haugesund
Kunde Statens Vegvesen
Solar kontakt Bård Johansen 
Resultat  Fv 47 I nytt lys

 Kvala - Fargerheim, oppgardert veistrekning med ny LED belysning

Solar har levert belysning for veistrekningen.

Her litt om prosjektet fra Statens vegvesen:

Mot Storhaug miljøtunnel Ny gang- og sykkelveg Mot Kvala bru Eksisterende veg som vil bli omgjort til en gang- sykkelveg Storhaug miljøtunnel lengde 140 meter Ny gang- og sykkelveg som vil gi en trygg overgang over Fylkesveg 47. Nye busstopp Rundkjøring med innkjøring til Sveiogata og Høgastøl Støyskjerm- og voller på begge sider av ny Fylkesveg 47.

Utsikt fra tunneltak mot nord. Det skal bygges en rasteplass over miljøtunnelen. Mot Storhaug miljøtunnel Støyvoll ca 3 meter høy over vegbane Ny busslomme Mot rundkjøring pel GBE Støyvoll 3 meter høy over vegbane

Støyvoll på vestsida av vegen Eksisterende fylkesveg vil bli omgjort til en adskilt gang og sykkelveg. Midtdeler langs hele strekningen og komplett nytt lysanlegg. Ny rundkjøring med innkjøring til Jovegen og tilhørende boligfelt. Dubberselva bru 40 meter lang. Dubberselva skal legges om. Nye busstopp. Rensebasseng som skal rense overflatevann fra Fylkesveg 47.

2 gang- og sykkelbruer over Dubberselva. Støyvoller sås med kløvereng, Gressfrøblandingen er lavt voksende. Det blir også plantet både trær og busker.

GBE1 Endeopplegget (landkaret) for Kvala bru. Omlagt Fylkesveg 47 Gang- og sykkelveg i anleggsfasen Eksisterende gang - og Sykkelveg under Kvala bru blir stengt i store deler av anleggsperioden. Omkjøringsvegen og gangog sykkelvegen vil bli merket og informert om. Eksisterende gang- og sykkelveg vil bli stengt i store deler av anleggsperioden. Eksisterende avkjørsel vil bli stengt. De som blir berørt vil i fremtiden måtte kjøre gjennom Udland.


Brukte produkter i prosjektet

Ønsker hjelp til et prosjekt? Klikk på kontakt til høyre:

Solar Norge A/S

Solar Norge A/S er en del av Solar-konsernet, som er en av Nord-Europas ledende sourcing- og service selskaper. Solar Norge A/S tilbyr en lang rekke produkter innenfor elektro og er en av Norges ledende og mest moderne virksomheter innenfor sitt felt. Solar Norge har hovedkontor og sentrallager på 25.000 kvadratmeter i Gardermoen Industriområde, like ved hovedflyplassen. Vi har 21 salgsavdelinger og 19 Drive-In i hele Norge.

Solar Norge A/S skal dekke våres kunders behov og gjennom Solar Light selges unike lysløsninger.

Besøk Solar Norge sin nettside Solar Norge

Cookies er nødvendig for å sikre at vår nettside fungerer optimalt. Cookies gir også informasjon om hvordan du bruker siden vår slik at vi kontinuerlig kan forbedre den. Cookies på nettsiden brukes primært til måling av trafikk og optimalisering av innhold.

Les mer om cookies Jeg aksepterer dette