LED-modulens lysfarge kvalitet eller kromaticitet er mål for spredning i lys fargen. Avvikelser i fargen angis med MacAdam-ellipser SDCM (Standard Deviation of Color Matching) i henhold til CIE standarden. MacAdam-systemet graduerer kromaticiteten på en skala fra 1–10 hvor 1 er den beste man kan oppnå.

Mellem 1 og 3 er det vanskelig å se forskjell på fargene. Høyere opp i skalaen oppleves tydelige forskjeller alt etter det omgivende miljø. Fremfor alt krever belysning av hvite vegger med wall-washers eller spotlights en lav MacAdam-verdi. I øvrige applikasjoner kan kravene være litt mindre.

  • I næringslokaler, skoler, butikker ligger kravet vedr. MacAdam normalt på 3 SDCM eller bedre - da kanskje SDCM 2 i spesielle butikker.
  • I museer eller gallerier bør det være SDCM 2.
  • I industri relaterte områder som f.eks lager kan 4 aksepteres.
  • For gate/-veilys/-område belysning er 5 SDCM normalt fullt tilstrekkelig.
  • For utendørs fasadebelysning bør SDCM være 3. 

 

Så hva kan resultatet være av en lav SDCM Verdi innendørs?

  • Hvis du har et lokale med f.eks 24 like LED paneler, kan noen av de få en litt annen farge i panelet - det blir jo ikke spesielt fint.
  • Hvis du har en rekke med downlight/spotlight som gir lys mot en lys vegg - så kan veggen få litt ulik farge bortover.

 

Så hvis man holder seg til SDCM 3 eller bedre - så er forskjellene så små at det ikke syns.
F.eks SDCM 5 - ja da kan det fort bli problemer og klage fra kunder.
Det er bedre med en litt høyere pris på produktet, bedre kvalitet og mindre klager på belysningen!
Kvalitet har en pris. 

Her et visuelt eksempel:

SDCM Macadam

Picture from Spectrum Genius  - www.spectrumgenius.com