Flimmer og LED er blitt et tema, men hva handler det om?

Flimmer er ikke et nytt fenomen som har oppstått med LED-teknikken. Når vi snakker om flimmer, så deles det opp i synlig og usynlig flimmer. Synlig flimmer er det som kan oppleves som blinking. Det forskes i dette og det menes at det er ganske få personer som kan se flimmer opp til 300Hz. De fleste ser ikke flimmer fra 100Hz.

Det usynlige flimmer, dvs. det med høyere frekvens enn det synlige, kan påvirke din hjerne og være årsak til hodepine og trøtthet. Forskningen undersøker de forskjellige nivåer og vi vil publisere resultatene når de er tilgengelige.