En lyskildes fargetemperatur angis i kelvin (K). Kelvin er opprinnelig et mål for fargen på et oppvarmet (og dermed glødende) sort stål legeme. For glødepæren var det glødetrådens farge når den ble oppvarmet som ga fargetemperaturen (CCT) i kelvin. Når det gjelder lyskilder uten glødetråd – f.eks. lysstoffrør, damplamper og LED – angis en korrelert fargetemperatur i kelvin.

Selv om forskjellige produsenter av LED angir nøyaktig samme fargetemperatur, kan den være ulik fra produsent til produsent. Fargetemperaturen i LED kan også endre seg over tid. Når lysdiodene produseres, blir variasjonen stor, både hva angår fargetemperatur og lysstrøm. Derfor er det nødvendig å utvelge et begrenset sortiment, hvilket på fagspråket kalles «binning» (sortering).