LYS SOM SKAPER TRYGGHET OG GIR GOD DRIFTSØKONOMI

Godt tilrettelagt veibelysning handler om sikkerhet, trygghet og økonomi.

 

Bilister, syklister og fotgjengere skal kunne orientere seg lett for å redusere risikoen for uhell. Særlig i knutepunkter er det viktig med godt lys og nok lys – for eksempel i veikryss, fotgjengerfelt og rundkjøringer.

 

Belysningen skal også bidra til å skape et trygt miljø, hvor mennesker ferdes på alle tidspunkter av døgnet.

 

God veibelysning er noe mer

Det stilles strenge krav til et solid design som skal tåle dager med tøft vær og kanskje hærverk.

Driftsøkonomien spiller en viktig rolle. Utgiftene til belysning av offentlig vei er en stor budsjettpost, og derfor er det viktig at løsningen gir en forutsigbar driftsøkonomi. Styringssystemer for veilys gir gode muligheter for energistyring og lavere driftskostnader.

 

Vi har et stort utvalg av produkter til energieffektiv veibelysning. Du finner helt sikkert de riktige produktene i vårt sortiment.

Ta kontakt om du har spørsmål om veibelysning