EFFEKTIVT LANDBRUK TRENGER GODT LYS

I et moderne landbruk er det høye krav til effektivitet. Det krever en gjennomtenkt belysningsløsning, hvor for eksempel lysplasseringen ikke må innvirke på ventilasjonen i bygget.

 

Lyset i en stall eller fjøs påvirker dyrenes ve og vel. Forskning viser at riktig lys bidrar til bedre helse og bedre produksjon blant dyrene. Samtidig som dyrenes velferd skal ivaretas, skal det være et godt arbeidslys.

 

Den perfekte landbruksbelysning har lavt energiforbruk, dessuten er installasjons- og vedlikeholdskostnadene viktige elementer.

 

Solar Light har energieffektive kvalitetsarmaturer til landbruk.

 

Ta kontakt om du har spørsmål om lysløsninger for landbruk