EFFEKTIVT ARBEID I GODT LYS

På et lager skal det jobbes hurtig og sikkert. Varer skal lokaliseres raskt, slik at arbeidsrytmen blir så effektiv som mulig. Ansatte skal jobbe under trygge forhold med minimal risiko for arbeidsskader.

 

Det krever et godt lys!

 Alle flater skal være godt opplyst, slik at ansatte lett kan se alle opplysninger på en vare, uansett hvor de er plassert. Samtidig skal lysets fargegjengivelse være av god kvalitet så farger og fargekoder kan avleses korrekt.

 

I mange tilfeller gir det fornuftig økonomi å styre lyset på et lager med en  bevegelsessensor. Det sikrer at lyset kun er på når det er nødvendig, noe som både er en praktisk og kostnadsbesparende løsning.

 

Finn den perfekte belysning til ditt lagerprosjekt i vårt store sortiment.

 

Ta kontakt om du har spørsmål om lagerbelysning