SPORT & IDRETT

Belysning i sportshaller og på utendørs sportsplasser er en helt spesiell kunnskap.

SPORT OG IDRETTSPLASSER

Vi har produktene som gir effektiv belysning til idrettsfolk uten å overbelaste klubbens strømregning.

Les om lys til sportsplasser

IDRETTSLOKALER & SPORTSHALLER

Den gode belysningen har høy jevnet, blender ikke og kan lyse opp kampen selv når ballen ikke vil i mål.

Om godt sportslys

GARDEROBE OG TOALETTER

Her skal det være enkelt, effektivt og energiriktig. Eventuelt med bevegelsesstyrt tenn/slukk-funksjon som holder energiforbruket nede.

Les mer her

KANTINE

Hyggestund etter trening, generalforsamlingen, klubbfesten. Lyset i kantinen skal gi fleksibilitet for rommets mange funksjoner.

Mer om kantinebelysning

LAGERROM

Det skal være lett å finne redskaper og utstyr i en fart, så lyset skal være effektivt og dekke alle reoler og kvadratmeter.

Les om godt lys til lagerrom

HVA SKAL DU ARBEIDE MED?

Kravene til belysningen varierer i sportshaller og på idrettsanlegg. Klikk deg inn på de områder som er relevante for deg.

Solar Norge A/S

Solar Norge A/S er en del av Solar-konsernet, som er en av nord europas ledende sourcing- og service selskaper. Solar Norge A/S tilbyr en lang rekke produkter innen for elektro og er en av Norges ledende og mest moderne virksomheter innenfor sitt felt. Solar Norge har hovedkontor og sentrallager på 25.000 m2 plasert i Gardermoen Industriområde, like ved hovedflyplassen. Vi har 21 salgsavdelinger og 19 Drive-In i hele Norge.

I Solar Norge A/S er vi til for å dekke våres kunders behov og kan bl.a gjennom Solar Light selge unike løsninger. Evnen til at forstå og dekke våre kunders behov er fundamental for vår suksess.

Besøk Solar Norge sin webside